Sulland Gruppens miljøpolitikk


Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter, og arbeide kontinuerlig med forbedring av våre virksomheter. Gjennom å utøve respekt for mennesker og miljø, vil vi senke belastningen på miljøet.
Dette skal gjenspeiles og dokumenteres i vårt forbruk og drift, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser. Våre ansatte skal ha kunnskap om vår miljøpåvirkning, de skal være motiverte og ha eierskap til bedriftens miljøfokus. 

 

Sertifisert etter ISO 14001:2004 Miljøstyringssystem

Vi har nå tatt mange steg i miljøtrappa, sier visekonsernsjef Svein Arild Johnsgård.

 

 

Sertifiseringen skal gjenspeiles og dokumenteres i forbruk og drift, samt i krav til produkter, tjenester og omgivelser. Med hjelp fra Faveo gjennomførte Sulland Gruppen en kartlegging våren 2013. Sammen gjennomførte de en kartlegging for å finne ut hvilke miljøaspekter og miljømål som skulle vektlegges. Det ble bestemt at Sulland Gruppen skulle gå for en konsernsertifisering.

-Våre ansatte skal ha kunnskap om vår miljøpåvirkning og ha eierskap til bedriftens miljøfokus. Det er viktig for oss å få til en konsernsertifisering som vil signalisere at vi som en stor aktør er med på å bidra positivt for miljøet, fastslår Johnsgård.

 

Grundig prosess

Høsten 2014 vedtok ledelsen at sertifiseringen skulle være et eget arbeidsområde, og laget en instruks for miljøansvarlig. Det første ble å involvere berørte selskaper og få på plass det som manglet og som var nødvendig i henhold til lover og forskrifter.

-Det er viktig å involvere daglig leder og ansatt slik at alle får eierskap og forståelse til prosessen og hva som skal til for at vi kan nå de målene vi har satt oss, sier Johnsgård.

 

Kutter energiforbruket med 20 %

Sulland Gruppen har valgt fire miljøaspekter som jevnlig rapporteres til ledelsen. Områdene er energi, avfall, omarbeid og innkjøp kjemikalier. Det største tiltaket der det legges innsats er innenfor energi. Sulland Gruppen har et energioptimaliseringsprosjekt som innebærer at det innføres styringssystemer i 17 selskaper over hele landet i 2015. Flere selskaper tas inn i prosjektet for 2016.

-Sulland Gruppen kutter energiforbruket med 20% og sparer 3 millioner kWh hvert år når selskapet investerer 11 millioner kroner i energieffektivisering i selskapets næringslokaler. Det tilsvarer den årlige energibruken til 150 boliger, opplyser Johnsgård.

 

Merverdi å være miljøbevisst

Det er mange fordeler med å være miljøbevisst og vi har kommet fremt til flere gode grunner, sier Johnsgård.
Ledelsen har forpliktet seg til å etterleve de krav som stilles i ISO 14001 og har en
evauering av miljøstyringssystemet årlig. Dette fører til involvering og kontinuerlig forbedring.

Vi får en bedre oversikt over alle ansattes kompetanse og/eller behov for ny
kompetanse ved å definere roller med beskrivelse av oppgaver og ansvar.

Ved at alle ansatte har tilgang til intranett og vårt system for avviksmeldinger
fanges det fortløpende opp saker som kan være med på å avdekke utfordringer.

Det rapporteres månedlig til ledelsen fra selskapene om resultat på
miljømålene. Dette gir en god oppdatering hele veien og muligheter til forbedringer underveis.

Det foretas interne revisjoner årlig der vi avstemmer om vi er i samsvar med
lover og forskrifter.

Et godt system gir bedre kontroll på lovpålagt dokumentasjon.

 

Følgende avdelinger er sertifisert:

 

Hamar

Sulland Gruppen AS

 • Toyota Sulland Hamar AS
 • Sulland Hamar As
 • Sulland AS avd. Hamar
 • Auto Plan AS
 • Toyota Sulland Hamar AS Bilskadeavdeling

 

Gjøvik

 • Toyota Sulland Gjøvik AS
 • Sulland AS avd Gjøvik
 • Sulland Dekksenter

 

Kongsvinger

 • Toyota Sulland Kongsvinger AS

 

Lillehammer

 • Toyota Sulland Lillehammer AS
 • Sulland AS avd Lillehammer

 

Fra utdelingen av Sertifikatet 10.desember 2015.

Fra v: Nina Torgerhagen- Miljøansvarlig Sulland Gruppen, Geir Aure- Teknologisk Institutt, Svein Arild Johnsgård- Visekonsernsjef Sulland Gruppen, Einar Busterud- Ordfører Hamar, Hans Sverre Bekk- HR-Sjef Sulland Gruppen.

Kontakt oss

 • Navn
 • E-post
 • Telefon
 • Melding
Send