Øvrige service- og verkstedtjenester

Ta kontakt med oss

Kontakt:

Kontakt via e-post til: post.kongsvinger@sulland.no

Kontakt via telefon: 62821300

Vilde Lindum Fjulsrud
Ettermarkedsselger

Mobil: 901 22 631
E-post: vilde.fjulsrud@sulland.no

Morten Morken
Ettermarkedsselger

Mobil: 901 20 953
E-post: morten.morken@sulland.no

Jan-Erik Jacobsen
Ettermarkedsselger

Mobil: 917 06 652
E-post: jan-erik.jacobsen@sulland.no

Sverre Herum
Ettermarkedsselger

Mobil:
E-post: sverre.herum@sulland.no

Jon Strømme
Ettermarkedsselger

Mobil: 905 99 391
E-post: jon.stromme@sulland.no

Rune Hesbråten
Servicesjef

Mobil: 416 15 721
E-post: rune.hesbraten@sulland.no

Tommy Børrud
Ettermarkedsselger

Mobil: 902 12 465
E-post: tommy.borrud@sulland.no