BMW

Skansen 4A
2675 Otta
Salg

Man–fre: 08:00–16:30
Lørdag: 10:00–14:00

Verksted

Jeanette Olderløkken
Servicemarkedsselger

MOBIL: 90 04 29 28
E-POST: janette.olderlokken@otta.sulland.no

Vegar Kleiven
BMW-tekniker

MOBIL: 48 26 25 84
E-POST: vegar.kleiven@sulland.no