Vi er ISO-sertifisert

Bardufoss > Vi er ISO-sertifisert

Sulland Bardufoss er stolte av å være sertifisert i ISO standardene 9001 og 14001 som er ledelsessystem for kvalitet og miljø. Sertifiseringen er et kvalitetsstempel for hele virksomheten. Vi kan dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetssikring, slik at vi lever opp til krav fra våre kunder, leverandører og oss selv. 

De internasjonale ISO-standardene er generell og passer for organisasjoner i alle næringer. Den er utviklet av den Internasjonale Organisasjon for Standardisering (ISO) og er basert på to konsepter: kontinuerlig forbedringer og overholdelse av regelverk.

En ISO-9001-sertifisering er et bevis på at vi i Sulland jobber hver dag for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. Det er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse og krever at Sulland klarlegger alle miljøbelastninger og andre aspekter i den forbindelse, og at de deretter iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrene på prioriterte områder.

Fordi sertifiseringene er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum og at vi er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse.

Kilde: DNV GL