Hjem

Veiviserfondet fra Sulland


Sulland gir hvert år støtte til konkrete, positive formål gjennom vårt veiviserfond. Fra og med 2022 skal vi årlig dele ut 1.000.000 til lag, foreninger, ideelle organisasjoner og veivisere.


Idrettslag, foreninger, stiftelser, andre organisasjoner og veivisere med varig verdi og engasjement kan søke støtte til alle prosjekter i Sulland sine lokalområder. Formålet det søkes støtte til må være i tråd med verdier som troverdighet, allsidighet og nytte. Midlene fra veiviserfondet deles ut to ganger i året, vår og høst med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.


Disse er tildelt støtte for 2023:

Se hvem som fikk tildelt støtte for 2022:Her kan du søke om midler fra Veiviserfondet:

Sulland veivisere

Vi i Sulland er stolte av å presentere mennesker vi mener har vært veivisere gjennom ekstraordinære prestasjoner og gode verdier. Å vise vei krever mot og styrke, selv om livet ikke alltid er en rett strekning. Vi vil presentere våre veivisere gjennom en serie med filmer og intervjuer.


Se veivisere episode 1 - Maren Lundby