EU-kontroll

EU-kontroll


EU-kontroll eller periodisk kjøretøykontroll er en obligatorisk kontrollordning for alle biler. Under en EU-kontroll blir bilens tekniske tilstand kontrollert for å sikre at kjøretøyet er forskriftsmessig i orden når det gjelder trafikksikkerhet og miljø. Det er en rekke kontrollpunkter som blir gått igjennom under en kontroll. Sikkerhetsdelen består av blant annet lys, sikt og bremser. Miljødelen inneholder kontroll av støy og avgasser.

Pris fra kr. 1095,– 

Når skal bilen kontrolleres og hvor ofte?

Personbiler med tillatt totalvekt under 7 500 kg og varebil skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter annethvert år. Bilen kan fremstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden. Dette gjør at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Hvem kan utføre EU-kontroll av bilen min?

For å kunne utføre en EU-kontroll av bilen må man ha godkjenning av Statens Vegvesen. Alle Sullands verksteder er godkjente for å utføre EU-kontroll av bil. Vi er i tillegg medlem av Norges Bilbransjeforbund. Dette sikrer deg en riktig vurdering av din bil.

Hva hvis min bil ikke blir godkjent?

Dersom din bil ikke blir godkjent i kontrollen har du en frist på deg for å utbedre mangelen eller manglene. Vær oppmerksom på at kontrollfristen som er oppgitt gjelder både kontroll og godkjenning. Du får derfor ikke noen ny frist for å utføre reparasjoner.


Bestill EU-kontroll i dag


Bruk skjemaet under