Fornøyde kunder er det vi lever av!
Tilsvar til artikkel i Nettavisen 15.01.2019 og GD papiravis 16.01.2019.

Artikkelen i GD 16. januar (som er skrevet av Nettavisen 15. januar 2019) gir inntrykk av at vi ikke behandler kundene godt. Dette er ikke riktig. Kundetilfredsheten i hele Sulland- konsernet er meget god og noe alle forhandlerne har fokus på hver eneste dag. Det er likevel viktig for alle  å vite at dersom du inngår en avtale om å kjøpe bil og trekker den, så har forhandleren krav på erstatning. 

Vi var helt overbevist, etter både muntlig og skriftlig korrespondanse over lang tid, om at det lå en klar avtale på plass i omtalte sak. En slik avtale er regulert av forbrukerkjøpsloven og forplikter kjøper og selger innenfor de rammer som er gitt av lovgivningen. Dette forklarte vi utfyllende til journalisten i Nettavisen, men dette ble ikke tatt med i artikkelen. For å gjøre det klinkende klart hva kjøpers plikter er sier Norges Bilbransjeforbund følgende om lovgivningen: 

I Forbrukerretten er det er en lovbestemt adgang til å avbestille et kjøp før levering. Konsekvensen av dette er at selger ikke kan kreve oppfyllelse av avtalen. Selger kan imidlertid kreve erstatning for sitt økonomiske tap på lik linje med om det faktisk foreligger et kontraktsbrudd fra kjøpers side. Dette er regulert i Forbrukerkjøpsloven § 41, jf Forbrukerkjøpsloven kapittel 11.

Slik er det også på andre områder. Vinner du budrunden på et hus, men trekker deg fra avtalen risikerer du å måtte betale mellomlegget ned til neste budgiver. Det er altså helt normal praksis at å inngå en avtale kan gi konsekvenser dersom denne brytes. 

Sulland skal ikke ha misfornøyde kunder. Da vi ble oppmerksomme gjennom journalisten i Nettavisen at vi hadde en misfornøyd kunde løste vi dette med en telefonsamtale – selv om vi fremdeles mener at vi hadde en bindende avtale og dermed rett på erstatning. Som sagt: Sulland skal ha fornøyde kunder. Tillit er det vi lever av, og vi er takknemlige for at tusenvis viser oss tillit hver eneste dag. 

Ingen skal være redde for at det skal være uklart om de har inngått en avtale om bilkjøp med oss. Derfor vil vi i fremtiden sikre i enda større grad at det foreligger en klar bindende avtale, som både vi og kjøper har samme forståelse av. 

For øvrig benytter vi anledning til å invitere alle i lokalsamfunnet til butikken for en kaffe slik at de lærer oss å kjenne slik vi egentlig er, og ikke slik Nettavisen forsøker å fremstille oss.

For ordens skyld legger vi ut hele vårt svar til journalisten i Nettavisen. I artikkelen valgte journalisten å unnlate svært viktig informasjon som kunne vært med på å balansere artikkelen. Dette tilsvaret er uredigert og nøyaktig slik journalisten mottok det.

"Det foreligger en skriftlig kjøpsavtale mellom partene der vår kunde pr epost den 05.11.2018 bekrefter at han kjøper bilen på bakgrunn av tilsendt kjøpekontrakt.   

En slik avtale er regulert av forbrukerkjøpsloven og forplikter kjøper og selger innenfor de rammer som er gitt av lovgivningen.

Kapittel 8, § 41 i forbrukerkjøpsloven regulerer forbrukerens rett til å avbestille før levering har funnet sted, samtidig gis selger rett til å kreve erstatning for eventuelle tap som følge av en slik avbestilling. 

Vi ble tidlig gjort kjent med at kunden dessverre kolliderte med innbyttebilen og at den som følge av kondemnasjon likevel ikke skulle innleveres, ikke på noe tidspunkt ble det gitt oss beskjed om at han ville trekke seg fra avtalen som var inngått utover at han ikke lenger hadde innbyttebil. 

I tiden som fulgte hadde selger og kjøper flere kontaktpunkter der han bekreftet at han fortsatt skulle ha bilen, først rett før Jul, nær to måneder etter avtaleinngåelse gir han formell beskjed til vår selger om at han likevel ikke har til hensikt å gjennomføre avtalen.

Følgelig får han beskjed om at det med hjemmel i forbrukerkjøpsloven vil medføre et ikke ubetydelig gebyr å gå ifra en slik avtale og han får anledning til å revurdere. 

Etter dette forblir han passiv og følgelig besluttet vi å utstede en faktura til kunden og deretter starte prosessen med å klargjøre bilen for salg på nytt.  

I ettertid har vi i dialog med kunden fått et tydeligere bilde av hans noe spesielle situasjon, hvilket har ført til at vi i forrige uke besluttet å kreditere fakturaen som ble utstedt ved nyttår. 

 Heldigvis har de fleste av våre kunder som inngår kjøpsavtaler til hensikt å gjennomføre handelen og vi opplever heldigvis få annullasjoner, likevel er vi nødt til å ha etablerte rutiner som regulerer hva som skal skje når vi mottar annullasjoner i forkant av levering.  

Her har en kombinasjon av kundens spesielle situasjon, diskusjon rundt kravets størrelse og salgsobjektets kurans i markedet ført til at vi besluttet å kreditere den utstedte fakturaen.

Hva vårt reelle tap vil være som følge av avtalebruddet gjenstår å se, men den aktuelle bilen står fortsatt usolgt i vårt lager, nå til en redusert pris»


Dersom det er spørsmål rundt denne saken er vi åpne for å svare. Ta kontakt med daglig leder i Sulland Auto Innlandet avd. Lillehammer, Thomas Grytten, tlf  979 76 199