Sulland Fondet og konsekvenser av Covid-19 pandemien

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 er det besluttet at det ikke  vil bli utdelt midler i forbindelse med Sulland Fondet i 2020.

Vi beklager til alle dere som har søkt om midler til deres lag, forening  
og prosjekt og vi vet at støtten er sårt tiltrengt ute hos dere.
Alle søknader vil bli videreført og tatt med til neste år når utdeling 
av Sulland Fondet tas opp til vurdering igjen. Ny informasjon vil da bli sendt ut til alle som har søkt i 2020 og lagt ut her på denne siden.Sulland Fondet


Sulland Gruppen gir hvert år støtte til konkrete, positive formål gjennom vårt Sulland Fond. 

Hvert år deler vi ut 500.000 kr til lag, foreninger og ideelle organisasjoner. 

Lag, foreninger eller enkeltpersoner kan søke støtte til alle prosjekter i Sulland Gruppens nærområde, men formålet det søkes støtte til må være i tråd med verdier som troverdighet, allsidighet og nytte.
En jury bestående av konsernledelsen i Sulland Gruppen fordeler midler fra Sulland Fondet vår og høst.


Vennligst ikke send oss sensitive personopplysninger via søknadsskjemaet.