Sulland Fondet


Sulland Gruppen gir hvert år støtte til konkrete, positive formål gjennom vårt Sulland Fond. 

Hvert år deler vi ut 500.000 kr til lag, foreninger og ideelle organisasjoner. 

Lag, foreninger eller enkeltpersoner kan søke støtte til alle prosjekter i Sulland Gruppens nærområde, men formålet det søkes støtte til må være i tråd med verdier som troverdighet, allsidighet og nytte.
En jury bestående av konsernledelsen i Sulland Gruppen fordeler midler fra Sulland Fondet vår og høst.

Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober.


Vennligst ikke send oss sensitive personopplysninger via søknadsskjemaet.