Hjem > Sullandfondet

Sullandfondet


Sulland gir hvert år støtte til konkrete, positive formål gjennom vårt Sullandfond. 

Fra og med 2022 skal vi årlig dele ut 1.000.000 til lag, foreninger og ideelle organisasjoner.

Idrettslag, foreninger, stiftelser og andre organisasjoner med varig verdi kan søke støtte til alle prosjekter i Sulland sine lokalområder. Formålet det søkes støtte til må være i tråd med verdier som troverdighet, allsidighet og nytte.
Midlene fra Sullandfondet deles ut to ganger i året, vår og høst med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.


Her kan du søke om midler fra Sullandfondet:

Vennligst ikke send oss sensitive personopplysninger via søknadsskjemaet.