Sulland Fondet og konsekvenser av Covid-19 pandemien

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 ble det besluttet at det ikke skulle deles ut midler i forbindelse med Sulland Fondet i 2020. Denne beslutningen gjelder foreløpig for 2021 også og vi vil informere så snart evt utdeling blir aktuelt igjen.
Vi beklager til alle dere som har søkt om midler til deres lag, forening  
og prosjekt og vi vet at støtten er sårt tiltrengt ute hos dere.
Alle søknader som ble lagt inn i 2020 vil bli videreført når Sulland Fondet åpner igjen.
 Ny informasjon vil da bli sendt ut til alle som har søkt i 2020 og  i tillegg lagt ut her på denne siden.Sulland Fondet


Sulland Gruppen gir hvert år støtte til konkrete, positive formål gjennom vårt Sulland Fond. 

Hvert år deler vi ut 500.000 kr til lag, foreninger og ideelle organisasjoner. 

Lag, foreninger eller enkeltpersoner kan søke støtte til alle prosjekter i Sulland Gruppens nærområde, men formålet det søkes støtte til må være i tråd med verdier som troverdighet, allsidighet og nytte.
En jury bestående av konsernledelsen i Sulland Gruppen fordeler midler fra Sulland Fondet vår og høst.


Vennligst ikke send oss sensitive personopplysninger via søknadsskjemaet.