Øvrige service- og verkstedtjenester

Ta kontakt med oss

Stian Henriksen
Kundemottaker

Mobil: 480 53 541
E-post: stian.henriksen@moller.no

Morten Eilertsen
Deleselger

Mobil: 913 55 186
E-post: morten.eilertsen@moller.no

Hege Bergmo Bakken
Serviceselger Audi

Mobil: 902 97 245
E-post: hege.bergmo.bakken@moller.no

Amund Torheim Kristoffersen
Kundemottaker

Mobil: 482 17 999
E-post: amund.torheim.kristoffersen@moller.no

Kine-Jeanette Nordby
Garantisaksbehandler

Mobil: 971 92 228
E-post: kine.jeanette.nordby@moller.no

Are Hemmingsen
Sevicemarkedssjef

Mobil: 917 17 555
E-post: are.hemmingsen@moller.no

Stein-Erik Edvardsen
Deleselger

Mobil: 480 33 752
E-post: stein-erik.edvardsen@moller.no

Kevin Løvli Olsen
Serviceselger

Mobil: 479 04 745
E-post: Kevin.lovli.olsen@moller.no

Mats Solvang
Serviceselger

Mobil: 476 84 469
E-post: mats.solvang@moller.no

Fredrik Aunegård
Serviceselger

Mobil: 476 62 190
E-post: fredrik.aunegard@moller.no

Wiggo Høili
Servicemarkedsselger

Mobil: 913 28 272
E-post: wiggo.hoili@moller.no

Jørn Antonsen
Serviceselger

Mobil: 481 27 440
E-post: jorn.antonsen@moller.no

Børge Dybdal
Serviceselger

Mobil: 477 59 645
E-post: borge.dybdal@moller.no

Tom Gabrielsen
Delelagersjef

Mobil: 907 78 644
E-post: tom.gabrielsen@moller.no